NZOZ Lekarz Rodzinny Siedlce k/ Nowego Sącza

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny w Siedlcach, Maria Bednarz

 1. Szanowny Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych (zwanych dalej danymi) jest Maria Bednarz właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny w Siedlcach  33-321 Siedlce 228 , tel. (018)441 75 04. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych:
  Gabriela Bednarz
  tel. 18 441 75 04 
  mail: bednarzgabriela@gmail.com
 1. Twoje dane przetwarzane są  wyłącznie w celu  świadczenia usług medycznych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Przekazanie nam Twoich danych w celu świadczenia usług medycznych jest wymogiem ustawowym, dotyczącym każdego Pacjenta.
 1. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 1. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.